Υπηρεσίες

 • ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΙΑΒΗΤΗ - ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ - ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΥΗΣΗΣ
 • ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
 • ΙΑΤΡΕΙΟ ΛΙΠΙΔΙΩΝ – ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ & ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ
 • ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
 • ΒΙΟΕΜΠΕΔΗΣΗ-ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΜΕΤΡΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΡΜΙΔΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
 • HOLTER ΠΙΕΣΕΩΣ
 • ΗΟLTER ΣΑΚΧΑΡΟΥ
 • DOPPLER BAΤΟΤΗΤΑΣ ΡΟΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑΣ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑΣ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ
 • ΠΑΛΜΙΚΗ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑ
 • ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ-ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ
 • ΜΥΕΛΟΓΡΑΜΜΑ