Υπηρεσίες:

  • ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
  • ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ
  • ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ
  • ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ
  • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
  • ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
  • ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
  • ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ
  • Cytotoxic Test (Έλεγχος για Τροφική Δυσανεξία)

 

Στα συστεγαζόμενα ιατρεία Andros Medcare, έχουμε σχεδιάσει μια σειρά από προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου ειδικά προσαρμοσμένα κατά φύλο και ηλικία.
 
Το κάθε πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε μια επίσκεψη, ανώδυνα, εύκολα και γρήγορα, σε μια σειρά εξετάσεων κατάλληλα συντονισμένων στα επί μέρους τμήματα του Διαγνωστικού Κέντρου