Είναι αλήθεια ότι η έναρξη του ιατρείου – μικροβιολογικού εργαστηρίου ήδη απο το 2009, του πρώτου άλλωστε που λειτούργησε στη νήσο Άνδρο, αποτέλεσε εφαλτήριο εξελίξεων στον ιατρικό χώρο στην περιοχή μας γενικότερα. Εμείς από τη μεριά μας, συστήσαμε μια πιο ολοκληρωμένη πρόταση ώστε με τον υπερσύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό που διαθέτουμε, να έχουμε τη δυνατότητα στο χώρο μας να εκτελούμε εξετάσεις αιματολογικού, βιοχημικού, ανοσολογικού και ορμονολογικού ελέγχου.
 
Στην πορεία πετύχαμε την απόλυτη διαπίστευση τόσο από εσωτερικό όσο και από εξωτερικό διεθνή ποιοτικό έλεγχο, όπως άλλωστε επιβάλλεται πλέον και σε όλα τα πιστοποιημένα διαγνωστικά κέντρα αλλά και νοσοκομεία πανελλαδικά.
 
Συνεχίζουμε προσηλωμένοι στο έργο μας, παρά τις όποιες δυσκολίες επιφέρει η σημερινή εποχή στην άσκηση του  ιατρικού λειτουργήματος, με απώτερο στόχο τη δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση, σιγουριά, αξιοπρέπεια και ασφάλεια. Συνεχίζουμε λοιπόν πιο δυναμικά, την όμορφη αυτή πορεία που ξεκινήσαμε μαζί, με μοναδικό στόχο τη δική σας καλύτερη ποιότητα ζωής.
 
Κατόπιν τούτου, θα ήταν μεγάλη παράλειψη να μην σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη σας. 
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ – ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ